Něco z historie - Web ZO ČZS Horní Moštěnice

Přejít na obsah

Něco z historie

O spolku

Zahrádkářská organizace
byla v Horní Moštěnici založena 1. března 1970 za účasti 21 členů. Počet členů se stále zvyšoval až do počtu 170 v roce 1987. Na výroční schůzi 20. května 1973 byl zvolen předsedou ZO přítel Bohumil Novák, který tuto funkci vykonával až do roku 1987.
 
V roce 1989 ÚV ČZS udělil příteli Bohumilu Novákovi vyznamenání III. stupně za dlouholetou činnost a za rozvoj zahrádkářství. Na zasedání Územní rady ČZS v Přerově 28. listopadu 1996 obdržel vyznamenání „Zasloužilý zahrádkář III. stupně“. Až do roku 1996 vykonával funkci kronikáře ZO. Od samého začátku byla činnost zaměřena na vytváření a zlepšování podmínek pro zahrádkářskou práci. Byly prováděny odborné přednášky a také praktické ukázky ošetřování ovocných stromů.
 
Pořádaly se různé zájezdy. V roce 1979 to byla „Zahrada Čech“ Litoměřice, v roce 1994 a 1995 Tulln Rakousko, v roce 1998 Botanická zahrada Bratislava. V letech 1991, 1992 a 1993 byly uspořádány zájezdy na divadelní představení v Národním divadle v Praze.
 
V roce 1986 byl zakoupen drtič a lis na ovoce pro moštárnu, která byla v provozu do roku 1992, kdy budova byla předána původním majitelům. Jedním z předních úkolů ZO bylo zajišťování výkupny ovoce, která byla také v této budově ukončena. Díky pochopení obecního úřadu byl výkup ovoce přemístěn do prostoru kulturního domu, kde se provádí každoročně dodnes.
 
Funkci předsedy zahrádkářské organizace převzal dne 11. ledna 1987 od přítele Bohumila Nováka přítel Josef Kvasnica, který tuto funkci vykonával až do roku 2013. V současné době vykonává funkci předsedy přítel Václav Pokusa.
 
Dne 25. 11. 1985 byly smlouvou mezi MNV a ZO ČZS v Horní Moštěnici přenechány pozemky o výměře 4 145 m² a 3 009 m² do dočasného užívání. Na těchto pozemcích byly založeny dvě zahrádkářské osady pod názvy „Školní sad“ a „Rybník“. Usilovnou prací členů osady „Rybník“ se bývalá skládka změnila po navezení ornice na upravený a zúrodněný sad. Od roku 1972 se každé dva roky pořádají výstavy ovoce a zeleniny. Za spoluúčasti výtvarných prací žáků základní školy se daří vytvářet akci, která se těší velké pozornosti a oblibě občanů.
 
V sedmdesátých a osmdesátých letech ZO zajišťovala nákup sadbových brambor, ovocných stromků a keřů.
 
Na zlepšování životního prostředí v obci se zahrádkáři podíleli ošetřováním obecních parků. Trvale zahrádkáři pečují o vysázené stromky v obecních alejích, dosazují nové a staré suché kácením odstraňují.
 
Od roku 1986 jsme spolu s chovateli drobného zvířectva pořádali společenské plesy. Od roku 2007, po vzájemné dohodě, pořádáme plesy bez účasti chovatelů.
 
V roce 2013 skončilo pětileté volební období a na výroční členské schůzi bylo zvoleno nové vedení. Funkci předsedy vykonává přítel Václav Pokusa, který spolu s devíti členným výborem zajišťuje činnost naší organizace.
 
Naše organizace má v současné době 82 členů. Členové organizace, kteří v daném roce dovrší životní jubileum, jsou členy výboru navštíveni a je jim předána drobná pozornost ve formě dárkového balíčku.
 
V únoru roku 2014 jsme uspořádali v Kulturním domě 8. Zahrádkářský ples.
  
Zúčastnili jsme se také okresní výstavy ovoce a zeleniny v Tovačově. V říjnu pak byla v Kulturním domě výstava ovoce a zeleniny. Bylo vystaveno přes 400 exponátů všech možných odrůd jablek, hrušek paprik vinné révy a ostatního ovoce, zeleniny a květin. Poprvé na naší výstavě byla vyhlášena soutěž o největší vystavené jablko a nejlepší vystavené kolekce.
Návrat na obsah